tisdag 4 november 2008

Stening är barbari

När jag läser i DN att en ung flicka blivit stenad till döds vrider det sig i magen på mig. Jag mår illa och vreden stiger inom mig. Vi måste bekämpa den här grymma och oetiska handlingen med alla medel. Vad som gör saken ännu mer avskyvärd var att flickan var ett offer. Hon hade blivit våldtagen. Det var hon som skulle tas om hand och andra som skulle straffa. Hur kan världen vara så skev ibland?

EU är självklart den spelare på världsarenan som har störst möjlighet att påverka andra länder. Dels genoom dialog och dels genom en klockren policy kring biståndet som garanterar att stöd inte går till diktaturer som bryter mot mänskliga rättigheter.

0 kommentarer: