tisdag 28 april 2009

Just nu blir jag trött av...

.....pollenchocken, Muhamed Omars bekväma islamism, Newsmill (bara så där allmänt), att vi inom politiken inte lyckas få folk att förstå varför EU är viktigt i den enskildes vardag, att försöka hålla isär det privata och det professionellaFacebook (jag tror det är kört) och att Skatteverket tar ut ränta från den 12 februari fast man får deklarationen först i april.

torsdag 23 april 2009

Vad händer på Maria Robsahms (Carlshamres) kansli?

Den europaparlamentariker som har sämst närvaro i Bryssel är Maria Robsahm (fd Carlshamre). Hon blev faktiskt vald som folkpartist (sic!) men bytte parti till Feministiskt Initiativ. Nu visar en undersökning att hon inte yttrat sig i parlamentet sedan 2006. Hon har också lägst närvaro vid omröstningar.

En fråga som kom under lunchen idag var vad hennes stab i Bryssel pysslar med medan hon bor i Stockholm och håller sig undan sitt politiska ansvar (lön får hon ju ändå)? Varje ledamot får ju en summa pengar att anställa personal för. Det brukar bli två eller tre personer.

Har de gjort om hela kontoret till parlamentets schysstaste svartklubb? Passar de på att doktorera med lön från parlamentet eller hänger de mest runt på stan och dricker belgiskt öl? Kanske kan Fp:s kansli i Bryssel kasta ljus över saken? Jag är jättenyfiken!

Uppdatering:
Jag fick just in nedan lista från en anonym källa om vad personalen gör på Robsahms kontor i Bryssel:
1. Spelar schlager på så hög volym att resten av korridoren också hör det.
2. Röker - intensivt och oavbrutet. Detta med öppen dörr så stanken fyller våning 11.
3. Skriker - högt, oavsett vad de talar om.
4. Lånar ut pengar till Carlshamre när hon vill köpa kaffe.
5. Passar Carlshamres barn.

tisdag 21 april 2009

Durban II och FN:s vara eller icke vara

Durban II och Irans presidents tal på konferensen har med rätta rört upp många känslor. Röster har t o m höjts för att vi ska lämna FN då den tagits över av diktaturer och länder som systematiskt kränker de mänskliga rättigheterna. Exemplen på FN:s misslyckanden när det gäller de mänskliga rättigheterna är många och reaktionen hos dem som vill att västländer ska gå ur FN och bilda en egen internationell organisation är på många sätt naturlig. Besvikelsen på FN blir ju extra stor när förväntningarna har varit så höga.

Jag är en FN-vän och anser att FN behövs. Dels så finns det många FN-organ och program som gör mycket gott i världen men framförallt behövs det en arena för global diskussion mellan alla världens länder - oavsett om vi tycker om dem eller inte. Problemet i Sverige har varit att det socialdemokratiska styret så länge gett oss en bild av FN som alltigenom gott. Detta har lett till inflaterade förväntningar på FN och vad organisationen ska kunna åstadkomma.

Men FN är inte mer än sina medlemsstater och de beslut som tas där är politiska, jäviga och präglade av den politik som majoriteten av dess medlemmar står för. Därför bör vi inte lämna FN utan istället justera vår syn på organisationen och framförallt våra förväntningar på den.

FN:s medlemsskap såg annorlunda ut när deklarationen om de mänskliga rättigheterna skrevs och jag tror det hade varit omöjligt att inom ramen för FN få till ett lika långtgående dokument idag. FN utnyttjas idag för att försöka flytta den internationella konsensusen bakåt när det gäller de mänskliga rättigheterna. Därför är det bra att Sverige deltar i Durban II för att bevaka så att detta inte sker. men eftersom agendan inte gått framåt är det rätt att inte representeras på politisk nivå. Det var också rätt att tydligt markera när representanter gått över gränsen - så som EU-kretsen gjorde mot Ahmadinejad.

Uppdatering: Det verkar som om SvD håller med om att vi måste förändra vår syn på FN.

fredag 17 april 2009

Pirate Bye-Bye

Så föll domen. För den som nånsin besökt Pirate Bay och gjort sökningar där är det ganska uppenbart att det är en affärsverksamhet som bidrar till att göra upphovsrättsskyddat material tillgängligt. Jag är därför inte särskilt förvånad över att de fälldes. Jag tycker också att det är rätt att de dömdes för att ha tjänat pengar på att bidra till intrång i andra människors upphovsrätt.

Däremot kan man förvånas över att straffen blev så hårda som de blev. 1 år i fängelse är lång tid i Sverige. Jag är också förvånad över skadeståndet på 30 miljoner. Skitmycket pengar!! Åtalet gällde ju endast 33 upphovsrättsskyddade material. Om åtalet hade gällt alla de upphovsrättsskyddade titlar som sprids på Pirate Bay hade jag förstått beloppet men nu verkar det orimligt högt. Mitt juridiskt ovetenskapliga tips är att Pirate Bay kommer bli dömt även i högre instanser men att fängelsestraffet och skadeståndet kommer minska.

Vill även tillägga att allt dravel om att detta skulle vara en politiskt motiverad rättegång och att detta innebär en inskränkning i demokratin är just - dravel. De ökningar i antalet medlemmar i Piratpartiet som vi ser idag kommer vara lika kortvarigt som i alla enfrågerörelser.

Media: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

tisdag 14 april 2009

Nästa år i Rosenbad - Sederafton

Hur kul är det inte att USA:s Barack Obama ställer till med en sederafton i Vita Huset för att fira den judiska högtiden Pesach? Jag säger bara: "Nästa år i Rosenbad". Eller Fredrik?

onsdag 8 april 2009

Tillbaka från Japan

Jag har varit i Japan i två veckor och under den tiden har det varit tyst på bloggen. Jag ska nu försöka göra en del inlägg igen men jag varnar för att bloggen den närmsta tiden kan komma att likna en reseblogg om just Japan. Jag kan utlova bilder och reportage från en fantastisk resa.