onsdag 12 november 2008

Rättssäker asylprocess A och O för en trovärdig migrationspolitik

Jag blir glad när jag läser att Migrationsverket bestämt sig för att svartlista ett antal juridiska ombud som inte håller måttet när det gäller att företräda asylsökande.

Personligen tycker jag att det är en konstig ordning att det är Migrationsverket som utser de juridiska ombuden för de asylsökande. Motparten är ju just Migrationsverket och det känns inte bra när det är ens motståndare som utser ens advokat. Jag hoppas att regeringen åtgärdar detta så snart som möjligt.

Det nya systemet med domstolar istället för politiska nämnder som avgör asylärenden är i grunden en bra ordning. Därmed inte sagt att den fungerar perfekt ännu. Det här med de juridiska ombuden är ett exempel. Ett annat är att domstolarna enligt mig ibland gör bedömningar som verkar gå mot intentionen i utlänningslagen. Det finns många exempel på fall där det för allmänhet varit uppenbart att asylskäl eller skyddsbehov funnits men där domstolen gjort en annan bedömning. Här är det viktigt att politiker följer processen och tar initiativ till lagändring om det skulle behövas.

0 kommentarer: