torsdag 20 november 2008

Alexander Bard - Sociologen

Liberal Mångfald Stockholm, där jag är vice ordförande, hade idag bjudit in Alexander Bard att hålla ett föredrag. Alexander Bard är ju inte bara popartist och låtskrivare utan också debattör, författare och forskare i sociologi. Numera är ju Alexander också folkpartist och har startat en liberal klubb som heter Liberati vars medlemmar strävar efter att väcka nya idéer och förslag till samhällsdebatten.Alexander presenterade sin sociologiska teori om nätokrater - det nya paradigmets (informationssamhällets) elit. Han delade på ett fascinerande sätt in historien i fyra paradigmer baserade på kommunikationsteknik (talspråk, skriftspråk, massmedia och IT). Utefter dessa fyra paradigmer förklarade han hur de olika samhällena var uppbyggda med sina olika maktstrukturer. För en nätokrat är inte pengar det viktigaste utan kombinationen av uppmärksamhet och trovärdighet. I nätokratens samhälle är inte individen det viktigaste utan möjligheten att dela upp sig i flera jag beroende på i vilket sammanhang man verkar.

Föredraget var otroligt intressant och utmanar oss inom politikem att tänka nytt. Det är svårt för gamla klassiska partier att anpassa sig från envägskommunikation till flervägskommunikation och nätverkande. De politiska partierna har börjat använda sig av nya arenor t ex on-line, men man gör det på ett gammalt sätt. Se t ex på sossarnas You Tube filmer. De gör inget nytt utan visar bara upp samma tråkiga skit fast på nätet också. Men nätet är inte bara en ny kanal utan också ett nytt sätt att kommunicera.

0 kommentarer: