måndag 3 november 2008

Moderaternas flyktingförslag

Enligt flera medier kommer moderaterna imorgon att lägga fram en rapport som föreslår en rad ändringar vad gäller mottagandet av asylsökande. Enligt svt.se kommer man att föreslå ett flyktingkontrakt som om det inte uppfylls innebär att introduktionsersättningen dras in. Rapporten ska också innehålla förslag om att ersättningen ska dras in om inte flyktingen bosätter sig i en kommun där det finns bostad och arbete. Artiklarna säger inget om vad Moderaterna tycker att konsekvenserna ska bli om staten inte uppfyller sin del av kontraktet (ett kontrakt borde ju rimligen gå åt två håll).

Jag är för tydligare riktlinjer för vad som krävs som asylsökande när man kommer till Sverige, inte minst för att den asylsökande ska lyckas så bra som möjligt här. Däremot tycker jag att man bör vara försiktig med alltför drastiska åtgärder som riskerar att stjälpa istället för att hjälpa. Vissa ekonomiska incitament för att få asylsökande/flyktingar att bosätta sig i vissa kommuner tycker jag är befogat. Det systemet har vi för arbetssökande som vill ha a-kassa. Jag är också för Fp:s förslag om en bonus för de som lär sig svenska inom en viss tid.

Däremot är det fel att kräva att någon ska kunna ett nytt språk eller faktiskt ha ett arbete efter en viss tid. Alla människor har olika förutsättningar och det är inte alldeles lätt för invandrare att få arbete i Sverige. Diskrimineringen i Sverige är stor och samtidigt som vi ställer krav på våra invandrare måste vi ställa större krav på oss själva att acceptera ett samhälle i mångfald och se till människors arbetskapacitet istället för bakgrund.

2 kommentarer:

la fée verte sa...

Bra sagt!

Anonym sa...

Ett bra och balanserat inlägg i debatten Samuel!

/Makan