måndag 24 november 2008

På väg mot Euron

Sakta men säkert går opinionen mot att vilja ha Euron. Jag antar att finanskrisen och den försvagade kronan spelat en viss roll eftersom många kommit till insikt om att det är bra att vara stor och tung när vinden blåser hårt.

Som jag dock skrivit tidigare finns det både ekonomiska för- och nackdelar med att vara med i Euron. Det jag uppmanar folk att göra är istället att se Euron som en del av ett politiskt ställningstagande. Är jag för eller emot ett djupare europeiskt samarbete, för eller emot ett mer enat Europa? Det är i dessa frågor svaret om Euron finns.

0 kommentarer: