tisdag 18 november 2008

En militär insats som verkligen kan göra skillnad

Jag såg på TV idag att Sverige ska skicka två stridsfartyg till vattnen utanför Somalia för att hjälpa till att skydda matleveranser till svältande människor. Aftonbladet skriver också om detta.

Jag anser att det här är ett mycket bra sätt att använda vår militär på. När det militära invasionshotet mot Sverige är lågt så bör vi använda vår militära kapacitet till att säkerställa mänskliga rättigheter utomlands. Insatsen utanför Somalia är en del av en EU-insats och de svenska skeppen ska gå under brittiskt befäl. Jag tycker att EU och Sverige bör ha en permanent kapacitet för sådana här ingripanden. Som jag förstod det nu så kommer det att ta flera månader innan de svenska fartygen är redo att träda i tjänst. I framtiden hoppas jag att vi kommer ha en permanent sådan här beredskap så att svensk trupp eller flotta kan sättas in ännu snabbare.

Sverige har en tradition av att ställa upp för FN men alltför ofta på ett sätt där man på grund av sitt mandat inte kunnat göra någon verklig nytta. Senast var i Libanon då skepp sattes in för att förhindra insmuggling av vapen till Hizbollah. Problemet var bara att vapnen kom landvägen och inte via havet. Hizbollah har nu mer vapen och makt än någonsin tidigare. Jag skrev en debattartikel om det för några år sedan.

1 kommentarer:

Christoffer sa...

för att göra mer nytta så borde vi även arbeta för att stoppa det ilegala fisket som sker i somaliska vatten.
(se tex http://www.chebucto.ns.ca/~ar120/somalia.html)

det fisket bidrar direkt till piratproblemen då lokala fiskare inte kan försörja sig och därför får incitament att hjälpa pirater (eller bli pirater)