torsdag 27 november 2008

Idag börjar det!

Idag börjar Folkpartiets provval inför valet till Europaparlamentet. Det går till så att alla medlemmar i Folkpartiet får rösta på de kandidater som finns. Man får rösta på sex kandidater totalt genom att ge tre av dem en etta och tre av dem en tvåa. Ettor är bäst. Provvalet avslutas den 12 december och sedan räknas rösterna och resultatet offentliggörs. Det finns också en valberedning som kan göra vissa justeringar innan en slutlig lista presenteras för omröstning på ett partiråd i början av februari.

Så om ni är medlemmar i Folkpartiet och just fått hem medlemsnumret av Tidningen NU med valsedel och kuvert så hoppas jag innerligt att ni lägger en av era röster på mig!

0 kommentarer: