måndag 17 november 2008

Nolltolerans mot barnvåld

Den lilla engelska Baby P som dödats, endast 17 månader gammal, är nu en symbol för alla de barn som dagligen misshandlas och far illa på grund av dåliga föräldrar och en socialtjänst utan tänder. I Sverige ser vi med avsmak på våld mot barn men i 12 av EU:s medlemsländer är det fortfarande tillåtet med barnaga. Där talar man om HUR man får slå sina barn istället för om att man inte får slå sina barn.

I Sverige är det också många barn som far illa men jag tror ändå att det är en viktig moralisk signal att förbjuda barnaga. Sedan förbudet infördes i Sverige har också våldet mot barn minskat.

När jag kommer in i EU-parlamentet ska jag därför helhjärtat kämpa för att barnaga förbjuds i hela EU.

Även i Sverige behövs det en ny debatt om hur man uppfostrar barn utan våld, och särskilt också om föräldrars ansvar. I Sverige har vi en tendens att skjuta över ansvaret för barnuppfostran på institutioner och myndigheter som skolan, dagis och socialtjänst. Detta trots att det borde vara självklart för alla att man som förälder är den som påverkar mest och har det egentliga ansvaret.

0 kommentarer: