måndag 24 november 2008

Bra med debatt om integration

Bra att moderaterna idag går ut med en DN Debatt om integration. Vi behöver en mer och öppnare debatt om den här så viktiga frågan.

Moderaterna har en mängd intressanta idéer om hur vi kan bryta den negativa trend som finns i många utanförskapsområden. Idag ger många kommuner introduktionsstöd till invandrare i form av försörjningsstöd (socialbidrag). Det borde förbjudas. Introduktionsstödet måste läggas upp på ett helt annat sätt med andra ekonomiska incitament. Förslaget om att det bör bli mer likt a-kassans uppbyggnad är något som vi bör titta vidare på. Introduktionsstödets funktion är dock bredare än så. I det kan man även lägga in incitament angående bostäder och språkinlärning.

Det är bra att moderaterna inte bara ställer krav på invandrarna i sin artikel utan även pekar på att staten borde gå in med skattelättnader för företag i utanförskapsområden samt att de sätter press på hyresvärdarna.

För de som orkar läsa ända hit är det också kul att se att det finns ett bra knep för att sälja in artiklar till DN Debatt. Mats Bergstrand älskar visst när partier kritiserar sig själva. Därför har M:s pressisar sagt att artikeln kritiserar Tobias Billström. Fast han jobbar ju inte med integrationsfrågor utan med migrationsfrågor. Snyggt drag!

Uppdatering: Ser nu att Nyamko kommenterat m-förslagen.

0 kommentarer: