torsdag 13 november 2008

EU måste rädda FN från rasismen

Idag har jag fått en debattartikel publicerad i folkpartiets interntiding. Läs den nedan:

”De amerikanska och europeiska folkens värdighet, integritet och rättigheter blir lekta med av ett litet men förrädiskt folk som kallas sionister. Även om de utgör en mycket liten minoritet så har de dominerat en viktig del av de finansiella och monetära centrumen samt de politiska beslutscentrumen i några europeiska länder och i USA på ett förrädiskt, komplext och hemligt tillvägagångssätt.”

Är detta en konversation på ett möte med nationaldemokraterna? Eller är det ett utdrag från ett sidoseminarium på European Social Forum som hölls i Malmö härommånaden? Det hade varit illa nog men ovan är en faktisk översättning av Irans president Mahmoud Ahmadinejads tal i FN:s generalförsamling den 23 september i år.

Ahmadinejad och den iranska regimen använder sig av klassisk antisemitisk retorik som kan kännas igen från tidigt 1900-tal och Nazieran i Tyskland. Denna rasism uttalas helt offentligt inför världens alla ledare i Förenta nationernas generalförsamling samma år som deklarationen om de mänskliga rättigheterna firar sitt 60-års jubileum. Att Iran ger uttryck för dessa åsikter är kanske inte så förvånande men det som verkligen upprör är att reaktionerna från väst var så tafatta.

Det är skamligt att inga av de demokratier som var i generalförsamlingen hade närvaron nog att direkt bemöta antisemitismen. Sverige, som talade flera dagar efter Iran, protesterade inte på något vis mot vad Ahmadinejad sade. Carl Bildt har inte heller i efterhand kommenterat Irans tal. Om Irans rasistiska retorik accepteras inom den institution som ska symbolisera garanten för de mänskliga rättigheterna ligger FN:s trovärdighet illa till. Rasistiska lögner måste bemötas innan de sprids och blir accepterade som sanningar. Den svenska traditionen med tyst diplomati fungerar inte här utan vi måste vara tydliga och uttalade när det gäller våra demokratiska värderingar.

Vid nästa generalförsamling kommer Sverige att vara EU-ordförande och jag hoppas att vi då kommer att vara modiga nog och se det som vår plikt att bemöta uttalad rasism i FN:s finaste kammare.

Även på andra håll infiltrerar rasismen och föraktet för mänskliga rättigheter FN-systemet. I vår kommer FN-konferensen Durban II att hållas i Genève. Durban I hölls i Sydafrika 2001 och det var meningen att den skulle motverka olika typer av rasism. Tyvärr urartade hela konferensen i en antisemitisk fest av sällan skådat slag. Libyen är nu ordförande och Iran är vice ordförande för förberedelserna av uppföljningskonferensen och tecken finns redan på att konferensen kommer bli en hatfest mot Israel. Den förberedande konferensen har också föreslagit att yttrandefriheten ska begränsas med hänsyn till att religioner kan bli förolämpade.

Kanada, USA och Israel har redan deklarerat att man inte kommer delta i konferensen och länder som Frankrike, Storbritannien och Nederländerna har sagt att man inte kommer delta om det visar sig att konferensen urartar på samma sätt som den första. Här skulle det dock behövas ett gemensamt ställningstagande från EU. EU har en helt annan trovärdighet i resten av världen än USA och ett enhetligt EU som agerar och står upp mot antisemitism och för yttrandefriheten skulle sända en oerhört stark signal till de diktaturer som vill korrumpera FN:s goda namn.

När Lissabonfördraget går igenom (jag är hoppfull) kommer EU:s fulla utrikespolitiska kraft att släppas lös. Då måste vi arbeta för att EU blir en stark röst för den enskilda individens rättigheter i världen och en tung motvikt till länder som Kina och Iran som får ett allt större inflytande, inte bara i FN utan också regionalt och globalt.

EU måste ta sin rättmätiga roll som individens försvare i en osäker värld.

Samuel Danofsky
Kandidat till Europaparlamentet
Liberal Mångfald

1 kommentarer:

Dag Selander sa...

Vid nästa generalförsamling kommer Sverige att vara EU-ordförande och jag hoppas att vi då kommer att vara modiga nog och se det som vår plikt att bemöta uttalad rasism i FN:s finaste kammare.

Ett måste, Samuel. Vi kryssar dig!