tisdag 16 december 2008

Skolavslutningar ska inte ske i kyrkan

Alf Svensson skriver idag på SvD Brännpunkt att det är fel att inte ordna skolavslutning i kyrkan. Som exempel tar han någon ort på småländska höglandet där rektor beslutat att man skulle ha skolavslutningen i en annan lokal.

Skolan är en del av staten och samhället. Och den ska vara skild från religionen. Skolan ska lära ut om religion men inte i religion. Kyrkan är främst en religiös byggnad och ska därför inte användas för myndighetsutövning. Självklart ska studiebesök ordnas till religiösa byggnader men i allt vesäntligt bör religionen vara skild från skolan. Det spelar ingen roll att kyrkan sedan kanske är den vackraste lokalen i bygden (för att kyrkan var mycket bra på att driva in pengar).

Debatten om sekularisering drivs även på annat håll och det liberala nätverket Liberati lanserade i lördags sitt program för sekularisering. Mycket av det som Liberati framför är rätt ur principiell synpunkt och det är kul att debatten om sekularisering tar fart. Det är dock inte lätt att skilja lagen från traditionen och en del ångest är nog att vänta. Det är dock viktigt om vi ska bli ett samhälle som bejakar olikheter på lika villkor.

3 kommentarer:

Ulmerkotten sa...

Men då är det uppenbarligen så att Ni liberaler vill radera ut allt vad svenska traditioner och kultur heter, med en varm omtanke om alla minoriteter.
Nu råkar det vara så att skolavslutningarna firats i kyrkorna lika länge som det finnits skolor i Sverige, och kristendomen är och har varit den religion som gäller här. Passar inte det är det bara låta bli att delta i denna delen av skolavslutningen.
Själv är jag rökare...visa lite hänsyn och acceptans, jag vill röka på kommunala färdmedel. Det kan väl majoriteten stå ut med för oss rökare som är minoritet?
Lika bra att Ni folkpartister bekänner färg (inte för ni har någon), det handlar som vanligt om röstfiske.

Anonym sa...

Varför då ha jullov överhuvudtaget då ledigheten har sin grund i de kristna helgdagarna?

Samuel Danofsky sa...

Vi vill inte radera ut svensk kultur och svenska traditioner. Vi vill bara att staten ska vara neutral i förhållande till religion.

En stat som är neutral i förhållande till religionen är också den stat som bäst garanterar att kulturella och religiösa uttryck får blomma oavsett hur de ser ut (inom lagens gränser såklart).

Bra idé Nineve! Vi kanske ska kalla det vinterlov istället?