lördag 13 december 2008

Mångkulturen gör julen hipp

Jag gjorde en spaning igår. Julen känns mycket hippare och väldigt mycket mer inne idag än vad den gjorde när jag var yngre. Jag kanske har helt fel men så känns det för mig.

När jag var liten så kändes hela vårt samhälle mindre spirituellt och samtidigt så var det inte så politiskt korrekt att leva ut sin kultur. Det svenska samhället präglades av en extrem sekularism och svenska kulturella yttringar sågs liksom inte som svenska utan självbilden var att man var neutral, såväl militärt som kulturellt. Kultur var något som fanns i Spanien och Frankrike, inte här.

Nu känns det som om synen på svensk kultur har förändrats och människor är mer benägna att leva ut och fira olika svenska högtider. Detta är något som jag tycker är positivt. Tidingarna är fulla av julspecialer, körerna på stan har ökat och proglamledarna på P3 gör egen julsång.

Min teori är att svenska traditioner har fått ett uppsving på grund av att vi rör oss från ett homogent samhälle till ett samhälle i mångkultur. Genom att andra har tagit med sig sina traditioner hit har svenskarna börjat återupptäcka sina egna kulturella traditioner. Man vill inte längre vara neutral i allt (vilket var en ganska extrem hållning jämfört med resten av världen) utan har börjat uppskatta och känna värme för det egna. Ännu en positiv sak med ett mångkulturellt samhälle!

0 kommentarer: