fredag 19 december 2008

Har vi något ansvar?

Jag läser en mycket gripande artikel om östra Kongo i Dagens DN. Texten är rå och beskrivande och läsandet får mig att må illa. Det är bra. Man ska bli äcklad över de övergrepp som begås i östra Kongo och jag tackar journalisten Anna Koblanck för att hon inte censurerar historien.

Det som händer där belyser också frågan om ansvar. Jag tycker inte att vi har något ansvar för de övergrepp som begås. Alla har ett personligt ansvar om man begår brott och övergrepp. Däremot anser jag att den fria och välmående delen av världen har ett ansvar att skydda utsatta människor för övergrepp gentemot dem. Mänskliga rättigheter ska inte vara något som är förbehållet oss som lever i länder där våra rättigheter ska respekteras.

Jag är till och med villig att förorda militära insatser för att skydda civilbefolkning. Det måste dock vara klart att insatserna kommer att få den avsedda effekten. Frågan är om det internationella samfundet är villigt att ta den kostnaden som en insats i Kongo skulle kräva. FN:s så kallade råd för mänskliga rättigheter kan ju inte ens fördöma situationen i ord. Det vore i alla fall en början. Sedan är det dags att på riktigt försöka strypa inkomster och ekonomiska möjligheter för de rebellgrupper som rör sig i området. Vi behöver sätta hårdare press på grannländer som Rwanda, trots att det är vår nuvarande biståndsdarling.

Vi har ett ansvar att agera.

0 kommentarer: