onsdag 4 februari 2009

Förlegad syn på makt

Idag grämer sig LO över att ca 50 av de rikaste tjänar mycket mer än en industriarbetare.

Själv missunnar jag inte folk att tjäna mycket pengar. Det som är viktigt är att vi har ett samhälle som garanterar så många som möjligt samma förutsättningar i form av bra skola, sjukvård och omsorg. men även bra förutsättningar att tjäna pengar, starta företag och uppfylla sina drömmar. Sedan kan självklart resultaten bli väldigt olika för olika människor. Entreprenörer och företagare är ju också de som sedan ska anställa alla industriarbetare så de är ju allra viktigast för att folk ska kunna få jobb. Jag tycker också att rapporten är allmänt studiefientlig. Det är ju inte konstigt att människor som investerar flera år i akademiska studier ofta tjänar mer än de som int evalt att göra samma investering.

DN-debattartikeln tar inte heller upp om det är så att Industriarbetare har fått det bättre sedan 1950. Och det är ju det som är den viktiga frågan. Men det kanske tas upp i själva rapporten? Rapporten visar också att de flesta av de som LO ser som de mäktigaste i Sverige inte alls tjänar särskilt mycket mer än industriarbetare.

LO visar också upp en förlegad syn på makt. Man hänvisar till de parametrar som var gällande i det gamla industrisamhället; innehav av finansiellt kapital. I dagens informationssamhälle består makt av så mycket mer: kunskap, nätverk, kontakter, trovärdighet och medianärvaro.

Hela rapporten osar populism och förlegad klassretorik. Särskilt när man tänker på att alla industriarbetare endast jämförs med de 198 (enligt LO) mäktigaste personerna i Sverige.

0 kommentarer: