fredag 6 mars 2009

Inga fredsmärken kommer synas i Malmö

Massdemonstartionerna som nu genomförs med anledning av Sverige-Israel matchen i Malmö är av ondo. De handlar inte om fred utan om hat.

De som ligger bakom nätverket Stoppa Matchen! och alla de organisationer som deltar är inte intresserade av dialog och en fredlig lösning på konflikten mellan israeler och palestinier. De är emot Israel. Det är knappt så att man kan kalla dem pro-palestinier, snarare är de anti-israeler.

Det kommer inte att vaja några israeliska flaggor jämte de palestinska och inga skyltar kommer ha budskap om fred. Skyltarna kommer enbart vara riktade mot Israel.

De här organisationerna gör ett fundamentalt fel i sin analys. Istället för att se det här som en konflikt mellan två parter (om än två parter med olika förutsättningar) där båda parter är ansvariga för sina handlingar och där båda parter behövs för att skapa fred så väljer man att betrakta det här som enpartskonflikt. I den analysen är Israel den enda parten som har all makt i sin hand och som är en ond förövare. Palestinerna ses enbart som offer och utan val. Det är självklart en stor skymf av de här anti-israeliska grupperna att inte respektera det palestinska folket som riktiga människor som har ansvar för sina handlingar. Det är också oetiskt att demonisera Israel och israeler som alltigenom onda.

Jag tror att det krävs en rejäl uppgörelse med den palestinska offer-rollen innan man kan komma framåt i fredsprocessen. Först när man har gjort en självrannsakan om sitt eget ansvar kan man se den andra sidan och acceptera den. Först då kommer vi att få se fredstecken på skyltar och den israeliska flaggan vaja tillsammans med den palestinska.

Länks: Syd1, syd2, syd3, DN1, DN2, Svd1, Svd2, Svd3, SvD4, Svd5, Exp,

6 kommentarer:

Anonym sa...

Håller med till fullo. Många vänstermänniskor verkar till och med mer hatiska än palestinierna själva. Så trött på deras svartvita dramaturgi av den här konflikten.

Maestro sa...

Fast nu var det ju israeliska soldater som mördade barn, åldringar och kvinnor samt avsiktligt demolerade fabriker och bostäder och besköt FN-skolor och sjukhus. Då är det givetvis mot Israel som demonstrationerna utövas. Om dom utmålas som onda beror i så fall på att dom var onda, eller menar Danofsky att avrättningar av civila är av godo om det är israeliska soldatrer som utför morden? Och vad gäller att rannsaka sig så kan det ju vara lämpligt att man i Israel börjar med att rannsaka sitt agerande.

Samuel Danofsky sa...

Maestro som ibland kommenterar på min blogg hyser precis sådana åsikter som försvårar en lösning av konflikten mellan israeler och palestinier. I en kommentar till detta inlägg bad han mig lista israeliska politiker som står för en tvåstatslösning. Den listan skulle dock bli otroligt lång eftersom alla partier utom någhra få religiösa på högerkanten samt ett arabiskt parti på vänsterkanten motsätter sig detta. Till och med rasisten Lieberman vill se en tvåstatslösning.

Maestro visar också upp tydliga exempel på hur man försöker demonisera och överdriva Israels och israelers agerande. Mycket destruktiv. Han/hon använder ord som "mörda", "avrätta", "avsiktligt" trots att dessa ord på intet sätt kan användas för att beskriva det senaste kriget i Gaza. Tvärtom är det många militära experter från andra länder som t ex UK som menar att Israel gjorde mer än vad man egentligen kan begära av en armé som strider i stadsmiljö för att skydda civila. med detta sagt kan man inte utesluta att misstag begåtts. Eftersom Israel har inbyggda system för rannsakan av de egna truppernas handlande är utredningar redan nu under pågående.

Vad gäller rannsakan ahar det israeliska samhället gått igenom ett självrannsakande stålbad vad gäller sitt ansvar i flera krig samt för sin behandling av palestinierna. Detta har lett till erkännande av det palestinska folkets rätt till en egen stat. Det palestinska folket och deras arabiska broderfolk har dock inte gjort samma sak.

Maestro gör precis som jag beskriver i mitt inlägg. Han/hon bortser från att det här är en konflikt mellan (minst) två parter. Maestro ställer sig enbart på en sida, inte på fredens.

Maestro sa...

Det hela är ju rätt enkelt. Om Hamas organiserar självmordsbombningar som mördar och lemlästar civila israeler så är det Hamas organisatörer som bär huvudansvaret för detta. Om israeliska soldater skjuter ihjäl kvinnor, barn och åldringar bärandes på vita flaggor så är det inte misstag utan avsiktliga avrättningar. Om soldaternas agerande dessutom stöds av armeledningen och stadsledningen är det Israel som bär ansvaret. Olmert har ju offentligt förklarat att inga israelsiak soldater ska ställas till ansvar eftersom "dom försvarade oss i Gaza". Nåväl, tydligen har Danofsky annan information, bara att avvakta dom israeliska utredningar som enligt Danofsky pågår. Och vad gäller namn på en israelisk rikspolitiker som förordar ett självständigt, oberoende och sammanhängande Palestina så behöver listan inte bli så lång. Nämn ett namn. Du vet likaväl som jag att det inte finns någon sådan och skulle någon dyka upp lär han få sina fiskar varma av bosättarna.

Samuel Danofsky sa...

Gäsp vad man börjar bli trött på dravel om Israel, isreliska politker, armén och soldater som inteh ar någon förankring i verkligheten.

Om övergrepp har skett är det viktigt att ansvar utkrävs. Det har skett i Israel tidigare och det kommer säkerligen ske igen. Vad Olmert sade att israel har en plikt att fullständigt ställa upp med juridikst försvar om det skulle vara så att någon av dess soldater skulle åtalas eller arresteras utomlands. Låter sunt tycker jag.

Ett stort problem i Gaza-konflikten har varit den desinformation om händelserna där som funnits. Jag tror Israel gjorde ett misstag som inte släppte in journalister. De hade kunnat desarmera de värsta av Hamas-lägnerna. Nu får vi istället vänta på riktiga utredningar. hittills har Israel ställts i förvånansvärt positv dager.

Maestro, du dravlar även om israeliska politiker och deras inställning till en tvåstatslösning. Ärligt talat fattar jag inte vad du snackar om.

Maestro sa...

Eventuella israeliska övergrepp och krigsförbrytelser utreds och dokumenteras av organisationer som Amnesty international och Human rights watch. Vi för väl se vad deras rapporter visar. Av det som redovisats i tidningar som Svenska dagbladet så framgår det klart att israeliska soldater avrättat åldringar, kvinnor och barn. Och vad gäller dom israeliska politikernas intsällning till en tvåstatslösning så menar jag en stat som är sammanhängande och oberoende. Dom erbjudanden som hittills kommit från israeliskt håll har varit "en stat" uppdelad i flera åtskiljda områden där israelisk militär bevakat "gränserna". Återigen, det finns ingen israelisk politiker som har förespråkat en seriös tvåstaslösning. Det borde även Danofsky kunna erkänna.