onsdag 11 mars 2009

Bättre mat fur alle

Äntligen någon som kan lägga in lite vett och reson i debatten kring genmodifierad mat. Genmodifierad mat kan vara både nyttig för den enskilda, för världens matbeståndet och för miljön. Tack Torbjörn Fagerström för din debattartikel.

Självklart måste utvecklingen av grödor ske under kontrollerade och säkra former men dagens skräckpropagande riskerar att lägga locket på viktig utveckling.

0 kommentarer: