fredag 30 januari 2009

Välkommen in i den kärnkraftsgenererade värmen

Idag deklarerar KD att de ändrar åsikt i kärnkraftsfrågan och att de kommer verka för att förbudet mot nya reaktorer hävs.

KD:s åsiktsförändring är efterlängtad och välkommen. Nu är chanserna större att vi kan få en modern energipolitik som på allvar kan bidra till en minskning av växthuseffekten och klimatförändringarna. Folkpartiet har ju länge drivit den här politiken och för att en förändring ska ske behövs det fler som trycker på.

En annan aspekt av detta är självklart vilken effekt det får för Folkpartiet. Ibland är det bra att vara i stort sett ensamma om en åsikt eftersom det binder folk till en. Samtidigt blir det nu lättare att arbeta för en förändring.

Min kollega Per Altenberg resonerar på sin blogg om att i vissa frågor har Folkpartiet länge arbetat mot opinionen men nu har opinionen (och en mängd andra partier) anammat FP:s politik. Han lyfter fram skolpolitiken, EU och kärnkraften. Jag skulle vilja lägga till euron men det kan vara för tidigt.

Det här är en framgång för vår politik - men är det lika säkert att det i dagens politiska miljö är lika bra för Folkpartiet?

0 kommentarer: