onsdag 14 januari 2009

Partiledardebatt och Gaza

Tillbaka på bloggen efter ett lååångt juluppehåll.

Sitter och lyssnar på partiledardebatten i bakgrunden och noterar att Lars Ohly använde hela sin replik mot statsministern till att spy galla över Israel och ge uttryck för sitt Israelhat. Jag blev imponerad över Fredrik Reinfeldts svar där han tydligt tog avstånd från våld men samtidigt lyfte fram att konflikten mellan Israel och palestinierna är en konflikt mellan två parter (minst - min anmärkning) där båda har ansvar för att en fred ska uppnås.

Uppdatering: Jan Björklund (fp) gör just nu sitt anförande. Han är den enda partiledare hittills som lyft fram det faktum att Hamas är den part som är ansvarig för att konflikten brutit ut samt att Hamas inte vill bygga en palestinsk stat på Gaza och Västbanken utan på ruinen av staten Israel. Han lyfte även fram den ökande antisemitismen i Europa på grund av konflikten. Tack för detta!

Se debatten här.

Angående det folkrättsliga på Gaza kan jag rekommendera att läsa det Daniel Nord säger idag i DN samt en artikel av folkrättsprofessorn Göran Lysén på Newsmill.

Förre rättschefen på FN, Hans Corell, gör tyvärr som vanligt bort sig när det gäller sina historiska kunskaper om konflikten när han sluter sig till den historiska felaktiga åsikten att Västbanken och Gaza tillhört en palestinsk stat innan 1967. Palestinierna gör idag anspråk på dessa områden (Hamas på ännu mer) och det med rätta. men detta måste förhandlas fram för att en fred ska kunna åstadkomma.

6 kommentarer:

Laertes sa...

Den som gör bort sig är Lysén. Ska vi snacka folkrätt finns det väl ett par hundra FN-resolutioner som Israel brutit mot. Och vidare kan man ju också nämna muren, vägspärrarn aoch bosättningarna. Den pågående kolonisationen och stölden av annans territorium som är olaglig (och förkastlig) enligt i princip samtliga stater och organisationer i hela världen. Få länder bryter mot folkrätten så som Israel. Inget land får stjäla mark på det sättet utan att omvärlden reagerar med annat än ord.

Rent humant är det sanslöst hur man kan försvara Israel i ett läge där de så uppenbart skiter i palestinska dödsoffer. Slakten är nu snart uppe i 1000 personer. Mot de totalt 20 som Qassamraketerna gett upphov till de senaste ÅREN. Övervåld anyone?

Samuel Danofsky sa...

Laertes,

Du måste lära dig att skilja på FN-resolutioner och folkrätt. FN-resolutioner är politiska beslut som reflekterar medlemsstaterna sammansättning i FN, där odemokratiska stater är i majoritet. Folkrätten består av internationella konventioner som gäller och de gäller alla. Folkrätten säger bland annat att man i försvar får ockupera mark tills dess att fred uppnås. Det gjorde Israel och vi hoppas att freden kommer snart.

Många länder bryter mot folkrätten mer än vad Israel gör (Kina, Kongo, Sudan, Saudiarabien för att nämna några.)

Du har heller inte koll på historien. Palestinier gör anspråk på land i regionen. Alla tycker att de flesta av dessa anspråken är rättmätiga och stöder en tvåstatslösning (utom Hamas då vars mål inte är en palestinsk stat utan utplånandet av Israel).

När Hamas tog över Gaza mördade man 1500 personer på fyra dagar. Då såg jag inga demonstrationståg. Man mördade dem genom summariska avrättningar, genom tortyr och genom att slänga dem från hustak. Nu använder de civila som sköldar, använder civila bostäder som militära anläggningar och skjuter från skolor. Inga protester på gatan...

Israel varnar innan de anfaller, siktar endast på militära mål och försöker i möjligaste mån undvika civila dödsoffer. När misstag sker är det tragiskt och vi ska ställa höga krav på Israels krigföring och på hur de låter humanitär hjälp komma till civilbefolkningen.

Laertes sa...

"Du måste lära dig att skilja på FN-resolutioner och folkrätt. FN-resolutioner är politiska beslut som reflekterar medlemsstaterna sammansättning i FN, där odemokratiska stater är i majoritet."

Du vet uppenbarligen inte vad folkrätten är. FN är idag den viktigaste rättskällan inom folkrätten, just för att FN:s stadga, beslut och resolutioner är framröstade av världens länder, själva grundbulten till vad folkrätten är! Att alla stater i FN inte är demokratiska påverkar inte på något vis lagligheten i besluten. Du bör kanske rådfråga någon jurist på detta område.

"Du har heller inte koll på historien."

På vilket sätt då?

"När Hamas tog över Gaza mördade man 1500 personer på fyra dagar. Då såg jag inga demonstrationståg. Man mördade dem genom summariska avrättningar, genom tortyr och genom att slänga dem från hustak."

Demonstrationer uppstår när det finns en åsiktskonflikt. När Hamas dödade folk på GAza var alla överens om att det var vidrigt. Nu blir många upprörda för att det finns människor som på allvar menar att Israels dödande är acceptabelt eller till och med bra. Det har inte att göra med värderingar på det visat du vill låta antyda.

"Israel varnar innan de anfaller, siktar endast på militära mål och försöker i möjligaste mån undvika civila dödsoffer."

Det är väl ganska uppenbart vid det här laget att det inte är sant. Israel siktar förvisso inte som Hamas in sig på civilbefolkning specifikt, men om IDF får syn på en Hamsasmedlem är de fullständigt ointresserade av hur många som står i vägen. Kvinnor eller barn, skit samma.

Samuel Danofsky sa...

Hej igen Laertes,

Jag har pratat med mången jurist om folkrätten, läst en hel del artiklar och böcker i ämnet samt även arbetat på FN:s högkvarter i New York.

När det gäller vissa kommentatorer går det dock inte att vara tydlig nog. En resolution som antas av FN behöver inte vara en del av folkrätten. Endast vissa, och det är mycket få, är det. Däremot är de internationella konventioner som förhandlas fram och som skrivs under en del av folkrätten. FN-stadgan är det likaså. Ett exempel på en resolution som inte är rättsligt bindande är den som just antogs av säkerhetsrådet (nr. 1860 om jag inte minns fel)

De historiska fel du gör är att du antar att all mark på Västbanken och Gaza är ägd av palestinier samt att Israels ockupation är olaglig. Det är den inte även om vissa saker som Israel gör i samband med sin ockupation är olagliga.

Vad jag säger om demonstrationer är att jag alltid blir lika förvånad över hur starka reaktionerna blir så fort Israel gör något jämfört med hur de blir om araber, palestinier, kongoleser och afghaner etc. gör något som nån inte tycker om.

Krigföring är svårt. Enligt krigets regler får man besvara eld om man blir beskjuten. Det måste avgöras från fall till fall om överträdelser begåtts i samband med civila dödsoffer (civila dödsoffer i sig är inte en överträdelse) och vem som är ansvarig, den som utför militära handlingar från civila byggnader eller med civila som sköldar eller den som skjuter mot byggnader där civila kan finnas. Jag tror inte att varken Israel eller Hamas skulle gå fria från granskningar men Israel har i alla fall inte som syfte att döda civila.

Laertes sa...

"En resolution som antas av FN behöver inte vara en del av folkrätten. Endast vissa, och det är mycket få, är det."

Så enkelt är det inte Samuel. Det finns ingen särskild instans eller någon enskild person som kan säga att en specifik resolution är en del av folkrätten eller inte.

Folkrätten utgörs av vad staterna tycker och hur de beter sig (demokrati eller inte är irrelevant). Rättskällorna består av sedvänja och avtal. Det finns ingen lagstiftare. Om alla länder tycker en sak är det per definition en del av folkrätten. Ungefär som när alla länder utom Nordkorea, Kuba och Irak tyckte att det var ok att gå in i Afghanistan. Schyman tjatade om att det var emot folkrätten, men det faktum att hela världen (typ) inklusive FN ansåg att det var ok innebar i praktiken också att det var lagligt.

FN är idag den organisation som skapar och upprätthåller folkrätten i mycket högre grad än någon annan. FN-stadgan är idag den mest grundläggande fördraget i folkrätten tillsammans med Wienkonventionen. FN representerar så gott som alla länder på planeten. När FN:s medlemsstater anser något blir det en del av folkrätten, ibland en stor del och ibland ytterst marginellt.

Sedan har ju även internationella domstolen i Haag yttrat sig angående bland annat muren. Lär Gärna också Hans Corells uttalande i DN.

"De historiska fel du gör är att du antar att all mark på Västbanken och Gaza är ägd av palestinier samt att Israels ockupation är olaglig."

Det finns ingenting som ger Israel rätt till landet. Noll stater erkänner Israels rätt och ockupationen har aldrig fått något stöd, därför är den olaglig. Sedan har jag aldrig antagit att palestinier äger all mark i Gaza eller på Västbanken, men det är rätt uppenbart att det ligger närmare till hands att den lilla yta som finns kvar av den tänkta palestinska staten tillhör palestinierna snarare än Israel. Det är nog få som inte håller med mig där.

"Vad jag säger om demonstrationer är att jag alltid blir lika förvånad över hur starka reaktionerna blir så fort Israel gör något jämfört med hur de blir om araber, palestinier, kongoleser och afghaner etc. gör något som nån inte tycker om."

Jag kan förstå det, men som sagt, om kongoleser massbombar någon plats med massor av civila dödsoffer är det inte någon som stödjer det. Däremot är det många som ger sitt stöd till Israel, det tycker jag och många med mig är fullständigt vansinnigt och därav reaktionerna. Det är min teori, och du kommer att se att det stämmer. Om alla har samma åsikt om något hemskt som händer i ett annat land blir det bara mycket små demonstrationer.

"Jag tror inte att varken Israel eller Hamas skulle gå fria från granskningar men Israel har i alla fall inte som syfte att döda civila."

Då är vi överens, jag tror inte heller att Israel har till syfte att döda civila, men de tar inte heller någon sådan hänsyn.

Samuel Danofsky sa...

Som du säger består rättskällorna av sedvänjor och avtal. Resolutioner är inte avtal och inte heller sedvänja och är därför inte att betrakta som uttryck/utveckling av folkrätt utom i mycket specifika fall. Internationella konventioner är exempel på avtal så de är bindande så länge som världens stater tycker att de ska följas oci stort följer dem(sedvänja).

En viktig anledning till att resolutioner inte generellt kan anses vara folkrätt är att de ofta är motstridiga, inte gäller alla (för att något ska vara "rätt" krävs det ju att regeln ska var lika för alla och inte enbart gälla ett visst land eller folk).

Ockupation är inte olaglig om den skett enligt folkrättens regler - i försvar och tills dess att fredsavtal sluts - såsom skedde i Israels fall.