tisdag 27 januari 2009

Krigsbrott ska utredas

Min principiella inställning är att krigsförbrytelser och övergrepp i krig ska utredas och om man finner att brott begåtts så ska de ansvariga lagföras. Många filmer har gjorts om detta ämne. en som påverkade mig mycket var "Casualties of War" med Sean Penn och Michael J Fox.

Jag blev därför ledsen att höra att Ehud Olmert sagt att alla israeliska stridande i Gaza ska få immunitet. Nyheten var dock förvrängd av TT och SR (inget ovanligt). Vad Olmert egentligen sade var att Israel ska ge all möjlig juridisk hjälp till de soldater som stridit för Israel.

I samband med konflikten i Gaza har uttrycket "krigsbrott" använts som ett slagträ i den politiska debatten. Främst från vänster- och Palestinahåll. Man har inte varit särskilt intresserad av att titta på fakta utan har från början dömt Israel som en grov förövare. Devisen "innocent until proven guilty" har aldrig varit aktuell för de flesta. Begreppet "krigsbrott" har blivit en del av den allmänna demoniseringen av staten Israel och har använts på ett kategoriskt och onyanserat vis.

På ett sätt förstår jag Israel när man motsätter sig att gå med i ICC. Det internationella samfundet ser inte Israel på ett objektivt sätt och man diskrimineras ständigt i FN-sammanhang. Inget säkerhetsråd samlas och ingen skriker "krigsbrott" när Israel anfalls och raketer regnar ner över civilbefolkningen. I många länder anmäls israeler för krigsbrott som en del av en politisk kampanj för palestinier. En intressant artikel som belyser kriterierna är denna med Prof. Natan Lerner.

Samtidigt pågår det runt om i världen en mängd konflikter där man kan misstänka att krigsförbrytelserna är ännu grövre, utan att det internationella samfundet blir särskilt upprört. I dagarna pågår t ex ett krig på Sri Lanka där regeringstrupper slagits mot en terrororganisation. För Israel syns detta som att det internationella samfundet har en dubbelmoral där Israel ensamt ansätts och pekas ut. Den israeliska armén, IDF, är ju också den armé i världen som har striktast "codes of conduct" när det gäller behandlingen av civila. Israel har också en tradition av hårda egna granskningar. Se tex denna brittiska kommentar:Oavsett detta får övergrepp inte ske. Och om det finns misstankar om övergrepp och förbrytelser måste detta undersökas. Det är då viktigt att det sker på ett opartiskt och objektivt sätt. Och att alla parters agerande undersöks, inklusive Hamas, och att ingen sida granskas hårdare än den andra.

Inom det här rättsområdet är det också mycket som är oklart och när det gäller vissa frågor finns det inga tydliga riktlinjer. Frågor som är viktiga för det internationella samfundet att reda ut är t ex:

Vad är proportioneligt våld när man rättfärdigt svarar på angrepp enligt artikel 51 i FN-stadgan (den om rätten till självförsvar)?

Vilken är ansvarsfördelningen när det gäller civilas säkerhet när en part använder civila som sköldar, använder civila byggnader som militära installationer och avskjutningsramper? I vilka lägen får man och i vilka lägen får man inte skjuta tillbaka om man blir beskjuten från ett civilt område?

Hur beakta frågan om uppsåt? Är det en förmildrande omständighet om man av misstag (utan uppsåt) skadar eller dödar civila? Kan det övehuvudtaget vara fråga om ett krigsbrott vid ett sådant tillfälle?

Uppdatering: Jag läste precis denna intressanta artikel av en brittisk soldat.

Relaterade artiklar: Svd, TV4, Sydsvenskan, DN, Expressen, SR, Aftonbladet, SII, DN, Svd

2 kommentarer:

Bella sa...

Intressant att du är den enda som länkar sin blogg till DNs analys om kriget i Sri Lanka.

Samuel Danofsky sa...

Ja det är konstigt att denna konflikt inte får mer uppmärksamhet. Nu har det börjat skrivas lite mer i media men fortfarande inte mycket. vad som är intressant är att den Sri Lankiska regeringen i media beskrivs relativt positivt. Detta trots att deras krigföring drabbar civila ännu värre än t ex Israels. Det skrivs också tydligt att de tamilska tigrarna använder civila som mänskliga sköldar. I Gaza-situationen skrev man bara att det var något Israel påstod. I media är det visst skillnad på terroristorganisationer och terroristorganisationer. Man kan också fråga sig var alla demonstrationer är för tamilernas rätt till ett eget land....