fredag 29 maj 2009

Väst kan inte blidka Iran

Hans Blix skriver idag en intressant artikel på SvD Brännpunkt. Det är lätt att stämma in i hans mål om ett kärnvapenfritt Mellanöstern.

Jag tycker dock att hans analys angående den iranska situationen haltar lite. Han anger där att det bästa sättet att förmå Iran att inte skaffa kärnvapen är att Israel minskar på sin arsenal. Det resonemanget tyder dock på att Irans kärnvapenprogram baseras på att man känner sig hotat av Israel.

Israel har aldrig officiellt deklarerat att man har kärnvapen, utan man säger att man aldrig kommer vara det första landet i Mellanöstern "to introduce nuclear weapons in the Middle East". Det är dock allmänt känt att de har kärnvapen och de har inte skrivit på Icke-spridningsavtalet antagligen för att det avtalet anger exakt vilka länder som får inneha kärnvapen.

Saken är den att Israel har haft dessa vapen sedan 1967-68 och det har inte tidigare lett till en kapprustning i regionen. Israel har heller aldrig utgjot ett hot mot Iran. Det är här Blix analys haltar. Iran började sitt atomprogram långt senare och Israel har endast reagerat när Iran kommit med fientliga uttalanden.

Irans utveckling av atomvapen handlar inte först och främst om Israel eller USA utan om den iranska regimens vilja att stärka sin maktposition i Mellanöstern och i sitt eget land. Det är något som de omkringliggande arabländerna förstår och det är därför som de nu börjar bli oroliga. De länderna var aldrig så oroliga över israeliska kärnvapen som de nu är över möjliga iranska.

Min slutsats är därför att det inte spelar någon roll om Israel eller USA minskar sina arsenaler. Iran kommer ändå utveckla kärnvapen. Det enda som skulle kunna stoppa Iran är en förändring av regimen inne i landet. Tyvärr kommer vi därför med största sannolikhet få leva i en tid då Iran har kärnvapen. Det kommer bli en lite mer hotfull värld, med större risker och med en möjlig kärnvapenkapprustning i Mellanöstern.

4 kommentarer:

Arieh Fürth sa...

Hej Samuel

Tur att jag kollade din blogg innan jag skrev ut ett inlägg som till 95% sa samma sak som din.
Du besparade mig jobbet.

Samuel Danofsky sa...

Ju fler som skriver desto bättre!

Per Altenberg sa...

Samuel, jag håller med dig om att Iran idag sannolikt avser skaffa kärnvapen oavsett vad omgivningen gör. Förhandlingarna är ett spel för galleriet. Jag instämmer även i att Israel inte är skälet till den iranska kärnvapenrustningen. Däremot tror jag att den amerikanska starka närvaron i regionen har vägt tungt i det ursprungliga iranska beslutet att skaffa kärnvapen. Endast avskräckningsförmåga med massförstörelsevapen är tillräckligt för att få garantier mot ett potentiellt amerikanskt angrepp, tycks de ha resonerat. Och tyvärr visar det sig ju att Iran har rätt i den analysen. Irak utan kärnvapen invaderades men Nordkorea med kärnvapen tillåts härja som förut.

Maestro sa...

Möjligt att det blir mer hotfullt, men det kan ju också innebära en utökad maktbalans. Ine alls omöjligt att det leder till att ett Israel som håller sig i skinnet och blir mer inriktat på fredliga lösningar. Man ska ju komma ihåg att även den israeliska regeringen tänker logiskt och oftast rationellt.