tisdag 21 april 2009

Durban II och FN:s vara eller icke vara

Durban II och Irans presidents tal på konferensen har med rätta rört upp många känslor. Röster har t o m höjts för att vi ska lämna FN då den tagits över av diktaturer och länder som systematiskt kränker de mänskliga rättigheterna. Exemplen på FN:s misslyckanden när det gäller de mänskliga rättigheterna är många och reaktionen hos dem som vill att västländer ska gå ur FN och bilda en egen internationell organisation är på många sätt naturlig. Besvikelsen på FN blir ju extra stor när förväntningarna har varit så höga.

Jag är en FN-vän och anser att FN behövs. Dels så finns det många FN-organ och program som gör mycket gott i världen men framförallt behövs det en arena för global diskussion mellan alla världens länder - oavsett om vi tycker om dem eller inte. Problemet i Sverige har varit att det socialdemokratiska styret så länge gett oss en bild av FN som alltigenom gott. Detta har lett till inflaterade förväntningar på FN och vad organisationen ska kunna åstadkomma.

Men FN är inte mer än sina medlemsstater och de beslut som tas där är politiska, jäviga och präglade av den politik som majoriteten av dess medlemmar står för. Därför bör vi inte lämna FN utan istället justera vår syn på organisationen och framförallt våra förväntningar på den.

FN:s medlemsskap såg annorlunda ut när deklarationen om de mänskliga rättigheterna skrevs och jag tror det hade varit omöjligt att inom ramen för FN få till ett lika långtgående dokument idag. FN utnyttjas idag för att försöka flytta den internationella konsensusen bakåt när det gäller de mänskliga rättigheterna. Därför är det bra att Sverige deltar i Durban II för att bevaka så att detta inte sker. men eftersom agendan inte gått framåt är det rätt att inte representeras på politisk nivå. Det var också rätt att tydligt markera när representanter gått över gränsen - så som EU-kretsen gjorde mot Ahmadinejad.

Uppdatering: Det verkar som om SvD håller med om att vi måste förändra vår syn på FN.

9 kommentarer:

Anonym sa...

Det ebhövs ett nytt FN, glöm inte att FN på engelska "UN" numera betyder "United Nothing".

FN idag har i ökande grad tagits över av islamiska diktaturer. Gå ur FN, men starta ett nytt, "United Deocratic Nations", UDN.

I detta UDN skall vi ställa krav på medlemmsstaterna att dessa är demokratier, respekterar mänskliga rättigheter och är för frihet och helst emot religionsens samhällspåverkan. Det betyder att världen får EN ENAD KRAFT MOT diktaturer.

Ut med diktaturerna, är det bästa vi kan göra för nästa generation, annars kommer historien döma oss hårt.

/Nizze

Maestro sa...

Kan förstå att Ahmadinejads tal skapade upprörda känslor, ofta är det ju svårt att höra sanningen. Man kan ju påminna sig att Palmes rättframma ord om "diktaturens kreatur" och "satans mördare" på sin tid också skapade upprörda känslor. Mycket kan sägas om Ahmadinejad men han har i alla fall civilkurage och kan nämna saker vid dess rätta namn.

Samuel Danofsky sa...

Maestro - Jag noterar att du sällar dig till Ahmadinejads rasistiska skara och håller med om hans syn på att det finns en sionistisk konspiration som manipulerar hela västvärlden. Jag noterar också att du tycker att Ahmadinejad nämner saker vid dess rätta namn. Jag ska hälsa alla kvinnor, homosexuella, kurder, armenier, turkmener, balucher, araber och judar i Iran som inte har samma rättigheter som persiska heterosexuella män. Till skillnad från t ex muslimska och kristna araber i Israel. Tack och god natt!

Maestro sa...

Danofsky. Nu gällde det ju hans påstående om att Israel är en rasistisk stat och det påståendet är ju inget anmärkningsvärt eftersom man i Israel har olika rättigheter grundat på religion/etnicitet. Även riksdagsmannen Kalle Larsson instämmer i detta, sen vilka rättigheter olika folkgrupper har i Iran har jag inte koll på men om man i Iran har olika medborgerliga rättigheter grundat på etnicitet/religion så är det givetvis lika fel som i Israel.

Samuel Danofsky sa...

Maestro - Kalle Larsson är väl inte direkt en person jag skulle vilaj referera till när det gäller synen på Mellanöstern.

Sedan förstår jag faktiskt inte hur du kan säga att Israel är en rasistisk stat? Alla medborgare i Israel har samma rättigheter. Den enda skillnaden är att alla folkgrupper inte avkrävs (palestinska araber) att göra militärtjänst - de kan dock göra den på frivillig basis. Militärtjänsten är ju en skyldighet och inte en rättighet. Något som jag tycker är fel i Israel är sedan att man lämnat administration av äktenskap och begravningar enkom till religiösa samfund. Muslimer sköter muslimska äktenskap etc. Jag är för civil äktenskapslagstiftning men jag vet inte om man kan kalla Israels system för rasistiskt.

Det finns många stater med inbyggda lagar som diskriminerar grupper i samhället - inklusive Iran. Rasism är också något som förekommer i alla samhällen.

Det är därför höjden av hyckleri och diskriminering när stater enkom vill peka ut Israel som den enda staten i världen som rasistisk.

Maestro sa...

Jag grundar detta på att det enligt uppgift inte är tillåtet för palestinska araber medborgare i Israel att gifta sig med utländska medborgare, vilket det är för judiska medborgare. Sen finner jag det anmärkningsvärt att man ger judiska bosättare på Västbanken medborgarskap och rösträtt i Israel medan man förvägrar palestinier boende på Västbanken rösträtt i det parlament som styr området ifråga. Är det så att man även i Iran har inbyggda lagar som diskriminerar grupper där så är det givetvis hyckleri av Ahmadinejad att kritisera andra länder för det beteendet. Har du något konkret om dom iranska lagar som diskriminer minoriteter? Till sist, kan inte låta bli att konstatera att du skriver ovanligt balanserat jämför med många andra "proisraeliska" bloggare, framförallt var dina synpunkter på FN-systemet klokt skrivet.

Samuel Danofsky sa...

Jag hörde att det diskuterades i Israel för ett par år sedan det du säger om att arabiska israeler inte skulle få gifta sig med utländska medborgare. Diskussionen uppkom efter ett antal incidenter då arabiska israeler gift sig med utländska terrorister som då kunnat komma in i landet för att utföra terrordåd. Jag tror dock aldrig att förbudet blev verklighet eller så var det endast ikraft en kort tid. Jag är dock inte säker. Mkt olyckligt om det fortfarande gäller.

När det gäller bosättare är de probelmatiska av många skäl. I det här fallet får man dock skilja på de som är israeliska medborgare och de som inte är det. En israelisk muslimsk arab skulle ha samma rättigheter om han blev bosättare som en judisk-israelisk bosättare. Palestinierna på Västbanken har ju genom fredsprocessen ett eget parlament och en egen regering. Problemet där är väl att den till stor del är korrupt och att man inte kan lita på när nästa val ska ske.

Jag har starka band till Israel och känner starkt för landet. Det betyder ingalunda att Israel är perfekt. Det finns många problem i Israel (varav den ständiga konfliktem med palestinier och omliggande arabländer är bland de största) och arabiska israeler är diskriminerade på många sätt om än inte i lagen (läs gärna denna wikipediaartikel som jag tycker är ok:http://en.wikipedia.org/wiki/Arab_citizens_of_Israel). Därför måste alla som bryr sig om landet arbeta hårt för en positiv förändring. Problem är dock inte unika för Israel utan finns i de flesta länder, inklusive Sverige, där vi också måste arbeta för en positiv utveckling inom till exempel diskriminering av olika grupper.

Därför vänder jag mig emot när man i FN-sammanhang ofta pekar ut Israel som det enda landet i världen där det finns vissa problem. Problem som ofta är av generell karaktär och som finns i alla samhällen men som det faktiskt arbetas mest med i demokratiska västländer till vilket jag räknar Israel.

Till slut - angående Iran. Att iransk lag diskriminerar mot HBT-personer och kvinnor är ju allmänt vedertaget. Men - det råder inte heller religionsfrihet i Iran. Jag klistrar in en länk till en rapport som på ett bra sätt går igenom hur det ser ut i Iran när det gäller religiösa minoriteter: http://www.fidh.org/IMG/pdf/ir0108a.pdf

En mycket lång kommentar - Puh. Nu får det vara slut för idag:-)Tack för positiv feedback även om vi inte håller med varandra om allt.

Maestro sa...

Tack för länken. Bjuder på en i gengäld.

http://www.dn.se/nyheter/varlden/judarna-lever-fredat-i-iran-1.335625

Second Opinion sa...

Jan Eliasson, före detta ordförande i FN:s generalförsamling, kritiserar EU-delegaternas uttåg i en intervju med Second Opinion. "Jag har aldrig varit med om en sådan sak under min tid på FN," säger han och kritiserar att medierna inte problematiserat frågan mer. Läs artikeln på www.second-opinion.se, lyft den gärna och skriv egna inlägg.
MVH Second Opinions redaktion